Skip to main content

“Strategie şi proiecte comune pentru un mediu de afaceri dinamic la standarde europene” – 2006-2008

Scopul proiectului: stimularea cooperării între agenţii economici din zona transfrontalieră Arad-Bekes, în vederea facilitării coerenţei pieţei, intensificării schimburilor comerciale şi dezvoltării economice echilibrate.