Skip to main content

„Pachet Regional de Asistenţă şi orientare în Carieră a Tinerilor” R.E.A.C.T. – 2006

Scopulproiectului: dezvoltarea abilităţilor tinerilor şomeri din Deva şi Arad de abordare a pieţei muncii, adaptate la tendinţele de dezvoltare economică a zonei, precum şi diversificarea metodologiilor de asistenţă a şomerilor din Regiunea Vest privind facilitarea accesului la un loc de muncă şi a adaptării competenţelor la cerinţele pieţei forţei de muncă.