Skip to main content

Despre noi

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – Filiala Arad (CNIPMMR – Filiala Arad) este o organizaţie patronală , non-profit şi apolitică, şi face parte din cele peste 100 de structuri teritoriale din Romania ale Consiliului National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii.

Misiunea organizaţiei este de a promova şi apăra interesele economice, financiare şi juridice ale întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi ale administraţiei locale sau de stat, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organisme din ţară şi din străinătate.

Ca reprezentativitate, Filiala ARAD participă activ prin reprezentanţii săi la şedinţele Comisiei de Dialog Social din cadrul Prefecturii Arad, Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca şi  al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate şi este membru al Federaţiei Regionale a Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din Regiunea VEST (FRIMM) (regional), al Reţelei organizaţiilor antreprenoriale coordonate de către CNIPMMR şi Reţelei multiplicatorilor de informaţie europeană (naţional), membru in UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici si Mijlocii) si ECSB (Consiliul European pentru Întreprinderi Mici) (european) şi membru in WASME (Asociaţia Mondială a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) (mondial).

Printre obiectivele CNIPMMR Arad se numără:

  • Iniţierea şi propunerea de proiecte de legi şi alte acte normative organelor abilitate care să faciliteze şi să încurajeze înfiinţarea şi funcţionarea întreprinderilor cu capital privat, protecţia lor juridică; 
  • Acţionarea în toate domeniile pentru a crea un mediu favorizat înfiinţării, funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării întreprinderilor mici şi mijlocii;
  • Iniţierea şi efectuarea de studii, programe, proiecte şi activităţi de cercetare ştiinţifică, care să faciliteze şi să perfecţioneze funcţionarea întreprinderilor cu capital privat, în special a IMM-urilor, iniţierea şi efectuarea de cercetări ştiinţifice –  în nume propriu, în colaborare şi/sau pe baza de contract cu unităţi specializate – în domeniul teoriei şi practicii afacerilor, care se află în relaţie cu procesul de formare şi specializare profesională;
  • Instruire, formare şi atestare profesională, în condiţii moderne şi de înaltă  competenţă, la nivelul standardelor internaţionale, a persoanelor interesate în practicarea unor meserii şi specializări necesare în varii domenii şi ramuri de activitate (industrie, agricultura, comerţ, servicii).
  • Proiectare, organizare şi realizare de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare, preuniversitare, universitare sau post-universitare pentru management, organizare economico-financiară, limbi străine, informatică sau orice alte domenii solicitate de membri, atestare şi promovare, precum şi elaborare de materiale de instruire şi de formare;
  • Stimularea si promovarea relatiilor economice si cooperarii internationale in interesul intreprinderilor cu capital privat din România.