Skip to main content

“Programe de training şi consultanţă în domeniul managementului pragmatic al firmelor, managementului resurselor umane şi în domeniul managementului proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională în vederea dezvoltării capitalului uman din judeţul Arad.” – 2007-2008

Scopul proiectului: creşterea nivelului de pregătire al managerilor, specialiştilor şi salariaţilor din IMM-uri printr-o instruire de specialitate în managementul pragmatic al firmelor, managementul resurselor umane şi în managementul proiectelor cu finanţare naţională sau internaţională, astfel încât să sporească productivitatea muncii resurselor umane şi competitivitatea acestora pe piaţa forţei de muncă din regiunea Vest, luând în considerare cerinţele specifice ale economiei bazate pe cunoaştere.

Grupul ţintă a fost reprezentat de întreprinzători, specialişti şi angajaţii din IMM-urile membre ale Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România din judeţul Arad.