Skip to main content

Organizarea de programe turistice tematice în Valea Crişului

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013

Partener principal: Asociaţia Municipală de Dezvoltare Teritorială a Békés-ului Central

Partener 1: Asociaţia Parcul Natural Valea Crişului 

Partener 2: Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – Filiala Arad

Obiectiv general: Promovarea zonelor acoperite de proiect prin diseminarea atracţiilor locale naturale specifice în special în domeniul turismului activ.

Obiective specifice: – Îmbunătăţirea furnizării de oferte turistice locale bazate pe potenţialul atracţiilor naturale şi speciale, atât calitativ, cât şi cantitativ. – Îmbunătăţirea numărului şi tipurilor de instrumente necesare activităţilor de turism activ. – Elaborarea unui document cu recomandări pentru o imagine şi metode de marketing comune pentru furnizorii publici şi privaţi de servicii în turism. 

Grup ţintă: participanţii la programele tematice şi turiştii care vin în zona acoperită de proiect. 

Perioadă implementare: 2010-2012