Skip to main content

Proiecte„Academia de antreprenoriat – de la idee la afacere”

| Mihaela Breaz |
  1. Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cofinanţat din Fondul Social European 2007-2013.

Obiectiv general: dezvoltarea culturii antreprenoriale şi promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat în Regiunile Vest şi Nord-Vest, pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi performanţelor IMM în spaţiul economic european.

LEAN ROMANIA – Cooperare trans-naţională pentru creşterea adaptabilităţii şi promovarea calităţii în reţelele de furnizori din sectorul automotiv, prin metode organizaţionale inovatoare

| Mihaela Breaz |

Programul de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

CNIPMMR ARAD, partener al  Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, SC Calitop

| Mihaela Breaz |

Servicii Consultanţă Management SRL, Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Argeş (FPIMM Argeş) şi Asociaţia Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi ( APJIMM Iaşi), în cadrul proiectului  “PERFORM- Performanţă managerială în IMM-uri”, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European 2007-2013.

Organizarea de programe turistice tematice în Valea Crişului

| Mihaela Breaz |

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013

Partener principal: Asociaţia Municipală de Dezvoltare Teritorială a Békés-ului Central

“Resurse umane competente – bază a dezvoltării economiei locale” – PHARE CES DRU 2006 – decembrie 2008 – noiembrie 2009

| Mihaela Breaz |

Scopul proiectului: promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă existente în întreprinderi în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi abilităţi profesionale şi manageriale.

„Networking pentru dezvoltare economică durabilă” – PHARE CBC 2006 România – Ungaria – octombrie 2008 – noiembrie 2009

| Mihaela Breaz |

Scopul proiectului: stimularea şi promovarea cooperării între IMM  şi actorii   implicaţi în dezvoltarea economică transfrontalieră prin facilitarea,  amplificarea şi diversificarea canalelor de colaborare în afaceri, în vederea creării unei baze solide pentru dezvoltarea economică şi socială echilibrată a întregii zone.

“E-management pentru E-Europa” – Phare CES DRU 2005

| Mihaela Breaz |

Scopul proiectului: Instruirea si consilierea unui numar de 160 de manageri, cat si personalul operativ din firmele din orasele Resita, Caransebes, Deva, Hunedoara, Brad, Arad si Timisoara pentru aplicarea metodelor moderne de management si folosirea noilor tehnologii de comunicare si management.

“Programe de training şi consultanţă în domeniul managementului pragmatic al firmelor, managementului resurselor umane şi în domeniul managementului proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională în vederea dezvoltării capitalului uman din judeţul Arad.” – 2007-2008

| Mihaela Breaz |

Scopul proiectului: creşterea nivelului de pregătire al managerilor, specialiştilor şi salariaţilor din IMM-uri printr-o instruire de specialitate în managementul pragmatic al firmelor, managementul resurselor umane şi în managementul proiectelor cu finanţare naţională sau internaţională, astfel încât să sporească productivitatea muncii resurselor umane şi competitivitatea acestora pe piaţa forţei de muncă din regiunea Vest, luând în considerare cerinţele specifice ale economiei bazate pe cunoaştere.

“Strategie şi proiecte comune pentru un mediu de afaceri dinamic la standarde europene” – 2006-2008

| Mihaela Breaz |

Scopul proiectului: stimularea cooperării între agenţii economici din zona transfrontalieră Arad-Bekes, în vederea facilitării coerenţei pieţei, intensificării schimburilor comerciale şi dezvoltării economice echilibrate.

„Pachet Regional de Asistenţă şi orientare în Carieră a Tinerilor” R.E.A.C.T. – 2006

| Mihaela Breaz |

Scopulproiectului: dezvoltarea abilităţilor tinerilor şomeri din Deva şi Arad de abordare a pieţei muncii, adaptate la tendinţele de dezvoltare economică a zonei, precum şi diversificarea metodologiilor de asistenţă a şomerilor din Regiunea Vest privind facilitarea accesului la un loc de muncă şi a adaptării competenţelor la cerinţele pieţei forţei de muncă.