Skip to main content

„Academia de antreprenoriat – de la idee la afacere”

  1. Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cofinanţat din Fondul Social European 2007-2013.

Obiectiv general: dezvoltarea culturii antreprenoriale şi promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat în Regiunile Vest şi Nord-Vest, pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi performanţelor IMM în spaţiul economic european.

Continuă lectura

CNIPMMR ARAD, partener al  Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, SC Calitop

Servicii Consultanţă Management SRL, Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Argeş (FPIMM Argeş) şi Asociaţia Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi ( APJIMM Iaşi), în cadrul proiectului  “PERFORM- Performanţă managerială în IMM-uri”, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European 2007-2013.

Continuă lectura

„Networking pentru dezvoltare economică durabilă” – PHARE CBC 2006 România – Ungaria – octombrie 2008 – noiembrie 2009

Scopul proiectului: stimularea şi promovarea cooperării între IMM  şi actorii   implicaţi în dezvoltarea economică transfrontalieră prin facilitarea,  amplificarea şi diversificarea canalelor de colaborare în afaceri, în vederea creării unei baze solide pentru dezvoltarea economică şi socială echilibrată a întregii zone.

Continuă lectura

“Programe de training şi consultanţă în domeniul managementului pragmatic al firmelor, managementului resurselor umane şi în domeniul managementului proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională în vederea dezvoltării capitalului uman din judeţul Arad.” – 2007-2008

Scopul proiectului: creşterea nivelului de pregătire al managerilor, specialiştilor şi salariaţilor din IMM-uri printr-o instruire de specialitate în managementul pragmatic al firmelor, managementul resurselor umane şi în managementul proiectelor cu finanţare naţională sau internaţională, astfel încât să sporească productivitatea muncii resurselor umane şi competitivitatea acestora pe piaţa forţei de muncă din regiunea Vest, luând în considerare cerinţele specifice ale economiei bazate pe cunoaştere.

Continuă lectura

„Pachet Regional de Asistenţă şi orientare în Carieră a Tinerilor” R.E.A.C.T. – 2006

Scopulproiectului: dezvoltarea abilităţilor tinerilor şomeri din Deva şi Arad de abordare a pieţei muncii, adaptate la tendinţele de dezvoltare economică a zonei, precum şi diversificarea metodologiilor de asistenţă a şomerilor din Regiunea Vest privind facilitarea accesului la un loc de muncă şi a adaptării competenţelor la cerinţele pieţei forţei de muncă.

Continuă lectura

  • 1
  • 2