Skip to main content

„Academia de antreprenoriat – de la idee la afacere”

  1. Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cofinanţat din Fondul Social European 2007-2013.

Obiectiv general: dezvoltarea culturii antreprenoriale şi promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat în Regiunile Vest şi Nord-Vest, pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi performanţelor IMM în spaţiul economic european.

Obiectivele specifice:

1. Sprijinirea dezvoltării de competenţe antreprenoriale şi manageriale prin furnizarea de pachete de instruire, coaching şi mentoring în iniţierea şi dezvoltarea de afaceri. 

2. Înfiinţarea şi dezvoltarea de companii inovative şi competitive prin stimularea potenţialului antreprenorial în cadrul unei reţele interregionale de birouri de antreprenoriat.

Grup ţintă: întreprinzători şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, din zona de Vest si Nord Vest a Romaniei

Perioadă implementare: 2011- 2013

2. CNIPMMR ARAD, partener al  Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj, SC Calitop – Servicii Consultanţă Management SRL, Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Argeş (FPIMM Argeş) şi Asociaţia Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi ( APJIMM Iaşi), în cadrul proiectului  “PERFORM- Performanţă managerială în IMM-uri”, cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea capacităţilor managerile în IMM-urile din România, prin transfer de competenţe şi asistenţă în vederea îmbunătăţirii poziţiei competitive a companiilor, a creşterii calităţii şi eficienţei în producţie.

Grup ţintă: firme cu peste 30 angajaţi, cifră de afaceri minim 1 500 000 lei, şi obiect de activitate producţie (exclus industria alimentară).

Perioadă implementare: 2011-2013